Náš tým

Ing. Michala Pleskotová
 veterinární fyzioterapeut
 
vet.reg. č.T53033 

Má cesta k fyzioterapii zvířat započala v roce 2009, kdy jsem se jakožto studentka ČZU (obor kynologie - dálkově) a VFU dostala díky  stážím k Bc. Kačce Plačkové, tehdy pracující ještě ve Vetcentru Duchek.  Příběhy Kaččiných pacientů byly natolik silné, že jsem v roce 2013 vypracovala diplomovou práci "Význam fyzioterapie na pohybový aparát psů", kde bylo pomocí jednoduchých pokusů prokázáno, jak důležitou součástí léčby fyzioterapie je.

V roce 2019 jsem se do Vetcentra na pár stáží vrátila, abych si ujasnila, že fyzioterapie je to, co bude mou životní náplní. Po stážích v Caninecentru, kurzu v DogGuru, seminářích na Vetfairu začínala mít má vize jasnější obrysy a zrodila se myšlenka založit vlastní rehabilitační ordinaci, neboť v Pardubicích taková služba chybí. V roce 2022 jsem se se začala pilně věnovat studiu veterinární fyzioterapie a stala členkou asociací UNIFYZ a ASOFYREZ, v rámci kterých si stále doplňuji vzdělání. Za obrovské pomoci manžela na podzim 2022 otevíráme novou moderně vybavenou ordinaci veterinární fyzioterapie přímo v centru Pardubic.